حمله ماموران امنیتی به اعتراضات مردم سراوان

گزارش ها حاکی از به خشونت کشیده شدن اعتراضات مردم سراون است که نسبت به جلوگیری از ورود زباله به این منطقه دست به اعتراض زده اند. مردم سراوان خواستار بهسازی سایت منطقه سراوان و مطابقت آن با استاندارد های زیست محیطی و جلوگیری از ورود زباله بیشتر به این منطقه شده بودند.

مردم منطقه به نیروهای امنیتی گل اهدا کردند اما در جواب نیروهای امنیتی اقدام به شلیک هوایی و مجروح کردن تعدادی از معترضان کردند.

 جمهوری اسلامی حتی اعتراض به زباله را هم برنمی تابد. این نشانه ی پایان حکومت مستبد و دیکتاتوری هست که حتی از سایه خودش هم می ترسد .

Arman

arman@unitediranianparty.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.